PROJEKT


Projekt Konfrontationen/Konfrontacje ma na celu zbliżenie młodych środowisk twórczych Berlina i Krakowa oraz prezentację ich dorobku szerokiej publiczności. Odbywa się on w dwóch etapach: w Berlinie w dniach 14-16 październik 2005, a następnie w Krakowie w dniach 3-13 lutego 2006.

Organizatorami projektu są: berlińskie stowarzyszenie artystów Kolonie Wedding e.V. oraz Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Krakowski.

Stowarzyszenie Kolonie Wedding jest organizacją non-profit zrzeszającą artystów różnych dziedzin, działającą w centrum berlińskiej dzielnicy Wedding. W posiadaniu stowarzyszenia znajduje się około 20 galerii i pracowni otwartych, w których co miesiąc organizowane są imprezy artystyczne (więcej informacji na niemieckiej stronie internetowej www.koloniewedding.de)

Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Krakowski jest organizacją pozarządową. Działa w strukturze ogólnopolskiego stowarzyszenia o nazwie Związek Polskich Artystów Plastyków. Aktualnie ZPAP Okręg Krakowski zrzesza 1250 członków, profesjonalnych artystów sztuk plastycznych. Jest zorganizowaną instytucjonalnie formą reprezentacji środowiska artystycznego wobec władz i instytucji na forum międzynarodowym. Działając w strukturze ogólnopolskiej stanowi najbardziej liczne w Europie stowarzyszenie artystów zajmujących się plastycznymi działaniami sztuki (więcej informacji na www.zpapkrakow.pl)

Projekt Konfrontationen/Konfrontacje jest wynikiem autonomicznej inicjatywy młodych artystów i ma na celu wzajemne poznanie oraz wynikające z tego zbliżenie środowisk twórczych Berlina i Krakowa, jak również dotarcie do szerszego grona odbiorców i zwrócenie uwagi na sztukę najnowszą w kontekście sąsiedztwa i migracji, jako głównego aspektu historii stosunków polsko-niemieckich.

Szczególnie w Berlinie historia odcisnęła na mieszkańcach swoje piętno, które zaznaczyło się głębokim podziałem na "wschód" i "zachód", a zarazem zagubieniem wspólnej tożsamości. Jesteśmy jednak przekonani, że możliwe jest odnalezienie wspólnego języka, opierające się na akceptacji drugiej strony w dialogu oraz, że nie musi ona oznaczać odrzucenia wszelkich różnic, stopienia różnych tożsamości w jednym zunifikowanym tyglu, tym bardziej, że cała, wbrew pozorom niezwykle bogata gama szarości "wschodniej mentalności" nie daje się tak po prostu przemalować i dostosować do "zachodniego" sposobu pojmowania świata, może natomiast go wzbogacać. Polaków często dziwi dwoistość mentalności Niemców w szesnaście lat po upadku muru berlińskiego. Chcemy przypomnieć, że w analogicznej dwoistości mieli i mają swój udział również Polacy, tak długo zawieszeni pomiędzy "wschodem" a "zachodem", iż przestali to zauważać. Musimy więc ponowić pytanie, czym jest, z czego wynika i co w ogóle można nazwać tożsamością społeczeństwa - kim właściwie jesteśmy? Stając "twarzą w twarz", łatwiej nam będzie wspólnie się uczyć, jak dwa rodzaje mentalności i wrażliwości zarazem przenikają się nawzajem, stapiają i sublimują w inną, być może doskonalszą.

Sprzyjając autorefleksji artystycznej projekt Konfrontationen/Konfrontacje ma szansę być inspirującym doświadczeniem dla samych zainteresowanych, ponieważ pozwoli na odkrycie i uświadomienie podobieństw założeń artystycznych oraz formalnych sposobów ich realizacji wynikających z osadzenia we wspólnym kontekście europejskiej kultury i tradycji z jednej strony, z drugiej zaś na zlokalizowanie różnic będących pochodnymi odmiennych mentalności społecznych Polaków i Niemców poprzez zderzenie dokonań artystycznych w trakcie dwustronnych wystaw oraz przedstawień i koncertów.

Zasadniczą treścią pierwszego etapu projektu Konfrontationen/Konfrontacje w Berlinie, w dniach 14-16 października 2005, były pokazy w galeriach Kolonie Wedding. Przestrzeń każdej z galerii została podzielona na dwie części: w jednej zaprezentował swoje prace artysta z Polski, do których, w drugiej części, ustosunkował się partner niemiecki.

Do końca maja 2005 prowadzący berlińskie galerie zajmowali się doborem partnerów ze strony niemieckiej. Przy okazji selekcji prac niemieccy kuratorzy jak i artyści mieli okazję zagłębić się w artystyczne propozycje polskich partnerów przy jednoczesnej rewizji własnej działalności artystycznej. W efekcie zostało opracowane zestawienie artystów, którzy wspólnie zaprezentowali swoje dokonania w Berlinie w październiku 2005, przy czym polscy artyści nie mieli wpływu na decyzje o doborze twórców z Niemiec. Takie zestawienie prac bez wcześniejszych uzgodnień między autorami pozwoliło artystom zobaczyć fragment swojej twórczości w zupełnie nowym, zaskakującym kontekście. Berlińskie spotkanie artystów było wydarzeniem inspirującym dla samych zainteresowanych, a wynikający z niego dyskurs miał duże znaczenie dla poszerzenia ich świadomości twórczej. W czasie trwania berlińskich wystaw odbyły się także imprezy towarzyszące, w których wzięły udział teatry, zespoły multimedialne oraz literaci.

Druga część projektu odbędzie się w Krakowie w dniach 3-13 lutego 2006. W ramach krakowskiej części Konfrontacji zorganizowanych zostało kilkunaście wystaw indywidualnych i zbiorowych, na których zostaną zaprezentowane prace z takich dziedzin jak: malarstwo, grafika, fotografia, techniki łączone oraz multimedia. Ponadto zaprezentowane zostaną także dokonania zespołów teatralnych, muzycznych i multimedialnych. Odbędą się również wieczory literackie i filmowe. Zakończeniem będzie dokumentacja przebiegu oraz wyników tego spotkania, która ukaże całokształt przedsięwzięcia na forum wewnętrznym między artystami, jak i w mediach. Projekt zostanie przedstawiony odbiorcom na specjalnej stronie internetowej (www.konfronta.de) oraz w katalogu.

Proces Konfrontacji ma szansę stać się przełomowym wydarzeniem, które, dzięki bezpośredniemu zderzeniu wielu młodych indywidualności oraz subiektywnych spojrzeń na obszar uprawianej przez nich sztuki, może przysłużyć się powstaniu pierwszej mapy nie zasiedlonego dotąd terytorium dialogu.

Projekt Konfrontationen/Konfrontacje nie ma charakteru komercyjnego i jest finansowany wyłącznie ze środków pozyskiwanych od sponsorów oraz własnego wkładu. Artyści uczestniczący w projekcie nie pobierają żadnych gratyfikacji z tego tytułu.

Wstęp na wszystkie imprezy jest wolny.
TOP